Niepełnosprawność - dokumenty do pobrania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Poniżej znajduje sie link do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach /Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kielcach, gdzie dostępne są dokumenty do pobrania dotyczące niepełnosprawności.

kliknij poniżej:

http://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/niepelnosprwanosc.html